Koknesieši tiekās Ģimeņu sporta dienā

25.martā tika aizvadīts ikgadējs sporta pasākums – Kokneses novada Ģimeņu sporta diena, kurā sportot tiek aicināts jebkurš sportot gribētājs, bet īpaši tiek gaidīti vecāki ar bērniem, lai izmēģinātu sportošanu visiem kopā. Šoreiz, koknesiešiem raksturīgajā veidā – ar kavēšanos (to saku tāpēc, ka neskaitāmas reizes esmu novērojis, ka vietējos pasākumos vietejie apmeklētāji ierodas ar kavēšanos), ieradās ap 50 dalībniekiem, kas izmēģināja pēc pašu ieskatiem sev vēlamās un tīkamās aktivitātes.

Paši mazākie izmēģināja lieliskās PII “Gundega” sagatavotās atrakcijas, kurās piedalījās arī skolas vecuma bērni, pārējie piedalījās dažādod individuālajos uzdevumos – striķa kārtošanā, šautriņu mešanā, frisbija mešanā, lekšanā ar abām kājām, līdzsvara noturēšanā. Pēc visi tika aicināti piedalīties kopējās spēlēs – astu ķeršanā un strītbolā. Visbeidzot pasākumu noslēdzām ar tradicionālajiem stafešu skrējieniem, kuros piedalījās piecas komandas. Pasākuma beigās visi tika pie kādiem piemiņas suvenīriem un saldām balvā. Šoreiz galvenokārt izcēlām kopā sportošanu, nevis kāda speciāla sacensību veida uzvarēšanu.

Paldies visiem dalībniekiem par ierašanos un palīgiem par lielisko palīdzēšanu. Noteikti tiksimies arī nākamajā gadā šādos un līdzīgos sportiskos pasākumos.

Foto: Anita Šmite

KSC, Dāvis Kalniņš

Leave a Reply