Izmaiņas “Ielu sacensību 2017” nolikumā un sacensību grafikā

Sveicināti “Ielu sacensību” fani un dalībnieki!

Nesen rīkojām darba grupas sanāksmi, kurā apspriedām Kokneses sporta dzīves tendences pēdējo mēnešu laikā un izstrādājām priekšlikumus tās uzlabošanai un pilnveidošanai. Darba grupas sastāvā ietilpa KSC preses daļas darbinieki Teo Rakstītājs un Otomārs Skaitlis, KSC jaunākais rakstošais žurnālists Gustavs Grīslis, kā arī šī gada Ielu sacensību kapteiņi Otto Asmuss, Otto Bērziņš un Rihards Krauklis. Kā viesis tika pieaicināts KSC vadītājs Dāvis Kalniņš, bet personīgu iemeslu dēļ uz sanāksmi ierasties spējīgs nebija KSC sporta ārsts Leonīds Šprice.

Galvenie darba grupas problēmjautājumi bija šādi: jauniešu iesaistīšanās īpatnības sporta sacensībās, koknesietim saistošas sacensības un sporta aktivitātes, sporta sasniegumu analīze, “Ielu sacensību 2017” reorganizācija. Sanāksmi ar referātu par it kā pirmo un otro problēmjautājumu vēlējās sākt un sāka Otomārs Skaitlis. Pēc diezgan zinātniska ievada, kas solīja arī zinātnisku pētniecisko daļu no šī analītsikā prāta, sekoja vilšanās, jo Otomārs bija apkopojis savus personīgos piedzīvojumus ziemas mēnešos, ar kuriem gribēja padalīties arī ar pārējiem. Pēc vairāku minūšu klausīšanās par to, kā Otomāram bija veicies ar slidināšanos ziemā, kā viņš iemēģinājis brālēna dāvātās slēpes un kādos pasākumos piedalījies, darba grupa lēma viņa uzstāšanos pārtraukt un pievērsties reālajām problēmām.

Plānojot sporta dzīves racionālu norisi un plānveida attīstību, darba grupa pievērsās jautājumam par jauniešu un bērnu iesaistīšanos sporta pasākumos. Grupa atzina, ka pamats veiksmīgam sacensību apmeklējumam ir sporta veida padziļināta apguve jau bērnībā, kas teorētiski sagatavo vairāk potenciālo dalībnieku. Tas tāpēc, ka šajā laika posmā, uz sacensībām iet tikai, kas sporta veidu pārzin un pieprot labi, pārējie pārāk kautrējās un līdz ar to sacensības neapmeklē. Protams, šobrīd jāņem vērā zemie demogrāfijas rādītāji, kuri ļoti ietekmē dalībnieku skaitu. Tāpēc par veiksmīgu risinājumu tika atzīta sporta pasākumu sērija “Koknese sporto”, kura īpaši aicina visus sportotgribētājus, neatkarīgi no sportiskajām prasmēm. Pietiekamā laika periodā ir cerība, ka šādā veidā jaunieši pilnveidosies un izrādīs lielāku interesi sporta pasākumu apmeklēšanā.

Pie otrā punkta notika liela prāta vētra, jo visi vēlējās pabīdīt saulītē savu sporta veidu, bet tomēr tika izsecināts, ka vislabāk apmeklētie sporta veidi ir Kokneses tradicionālākie sporta veidi, īpaši komandu sporta veidi – basketbols, florbols, volejbols un futbols – tie sporta veidi, kurus apgūst sporta stundās, sporta skolā un brīvajā laikā. Visi darba grupas dalībnieki, izņemot Otomāru, kurš pēc referāta pārtraukšanas nolēma visus balsojumos atturēties, nobalsoja par to, ka netradicionāli sporta veidi ir šad tad jāpiedāvā vietējiem, bet tiem ir jābūt kā izklaidējošiem veidiem, nevis sacensību veidiem un tie jāiekļauj vairāk atpūtas pasākumos (sporta svētki, ģimeņu sporta diena utt.).

Sporta sasniegumu analīzei šoreiz nepievērsīsimies, bet pāriesim uzreiz pie šī raksta galvenās problēmas – “Ielu sacensībām 2017”. Kā jau visi zin, tad 2015.gadā tika atjaunotas “Ielu sacensības” ar mērķi iesaistīt sporta aktivitātēs novada iedzīvotājus, sniedzot tiem iespēju sacensties vienam ar otru dažādos sporta veidos. Tomēr šajā sezonā atsaucība un interese bija diezgan zemā līmenī.

Pirmkārt, piesātinātais amatieru sporta un pusprofesionālā sporta kalendārs, kas sākas jau oktobrī un beidzas vien aprīļa sākumā uzlika lielus ierobežojumus sacensību potenciālajiem norises datumiem. Otrkārt, mazais potenciālo dalībnieku skaits, jo liela daļa atbilstošā vecuma sportistu Koknesē parādās reti un nevar fiziski ierasties uz visām sacensībām. Treškārt, lielas problēmas ar organizēšanos, jo katras komandas organizatoriskie jautājumi ir uz viena kapteiņa pleciem, kuram ir jāsavāc komanda uz katru sporta veidu un bieži kapteiņiem “Ielu sacensības” nav prioritāte viņu dienas plānā, kas ir tikai saprotami. Tāpēc tika nolemts sekojošais:

  1. Svītrot no “Ielu sacensību 2017” kopvertējuma 5 sporta veidus – novusu, šautriņu mešanu, frīsbiju, velo orientēšanos un stafešu sacensības.
  2. Atstāt kopvērtējumā ieskaitē 8 sporta veidus, no kuriem viens jau aizvadīts – florbols. Pārējie sporta veidi – hokejs, pludmales volejbols, volejbols, basketbols, strītbols, futbols un telpu futbols.
  3. Provizoriskie sacensību laiki – hokejs aprīlī vai maijā Ogres ledus hallē, augustā strītbols, pludmales volejbols un futbols, pārējie trīs sporta veidi rudenī pirms amatieru čempionātu sākuma un pusprofesionālā sporta čempionātu sākuma.

Šādas izmaiņas arī padarītu loģiskāku apbalvošanu, kas notiktu decembrī, un uz priekšdienām, ja tiktu nolemts rīkot “Ielu sacensības 2018”, tad visas sacensības satilptu viena kalendārā gada ietvaros, kas arī būtu ļoti loģiski un saprotami. Tajos sporta veidos, kuri tika svītroti no Ielu sacensībām 2017, notiks atklātā tipa turnīri. Novusā sacensības jau notiks, šautriņu mešana un frīsbijs notiks 17.jūnijā sporta svētku ietvaros, velo orientēšanās paredzēta 6.maijā kā atsevišķs pasākums, bet stafešu sacensību atmosfēru varēsiet izbaudīt 25.martā, ierodoties uz Ģimeņu sporta dienu, kur visiem interesentiem būs iespēja piedalīties stafešu skrējienos.

Tātad, tuvākajā laikā no “Ielu sacensībām 2017” gaidāms tikai hokejs, un pēc tam sacensības atsāksies no augusta. Organizatoru komitejai darba pilnas rokas, lai izvērtētu “Ielu sacensību” nepieciešamību nākotnē.

IELU SACENSĪBU 2017 sadaļa

KSC darba grupa

 

Leave a Reply