Nodarbības

Kokneses sporta centrā pieejamas vingrošanas, treniņu un sporta nodarbības dažādām vecuma grupām.

Visiem:

  • Joga – trenere Marija Korkliša(27657868)
  • Ūdens aerobika – trenere Aija Vītola (26551637) ; trenere Zane Skadiņa 
  • Vispārējā muskuļu nostiprinošā vingrošana trenere Ausma Dandēna (26534373)

Bērniem un jauniešiem:

  • Peldēt apmācība – trenere Jolanta Grugule (26440397)
  • Vieglatlētika – treneris Viktors Ņuhtiļins (26422346) Aizkraukles novada sporta skolas grupa
  • Vieglatlētika – treneris Dāvis Kalniņš (29360940) Aizkraukles novada sporta skolas grupa
  • Volejbols – treneris Ivars Māliņš (26526736) Aizkraukles novada sporta skolas grupa
  • Volejbols – trenere Dace Skopāne (26378998)
  • Futbols – treneris Antons Ciematnieks (26487886)
  • Akrobātika – trenere Marija Korkliša (27657868)

AIZVĒRT