Piekļūstamības paziņojums

Kokneses sporta centrs (turpmāk -KSC) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.koknesessportacentrs.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums atbilstoši VARAM vadlīnijām “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments :

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar KSC, rakstot: ksc@aizkraukle.lv vai zvanot: tālr. 29360940

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Pirmreizēji sagatavots 30.05.2023.

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: ksc@aizkraukle.lv
Tālrunis: +371 29360940
Adrese:  Parka iela 27a, Koknese, LV-5113

AIZVĒRT