Peldētapmācība

Kokneses sporta centrā ir pieejamas peldēt apmācības nodarbības bērniem. Nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās KSC peldbaseinā no plkst. 16:00. Nodarbības vada trenere Jolanta Grugule (mob.t. 26440397). Nodarbības notiek pavisam piecās vecuma un meistarības grupās, tāpēc pirms to apmeklēšanas noteikti sazinieties ar treneri.