Nodarbības

Kokneses sporta centrā pieejamas vingrošanas, treniņu un sporta nodarbības dažādām vecuma grupām.

Visiem:

Bērniem un jauniešiem:

  • Peldēt apmācība – trenere Jolanta Grugule (26440397)
  • Vieglatlētika – treneris Viktors Ņuhtiļins (26422346) Aizkraukles novada sporta skolas grupa
  • Vieglatlētika – treneris Dāvis Kalniņš (29360940) Aizkraukles novada sporta skolas grupa
  • Volejbols – treneris Ivars Māliņš (26526736) Aizkraukles novada sporta skolas grupa
  • Volejbols – trenere Dace Skopāne (26378998)
  • Futbols – treneris Antons Ciematnieks (26487886)
  • Akrobātika – trenere Marija (27657868)